Mamy dobrą energię!

Dlaczego projektujemy i budujemy parki fotowoltaiczne?

Parki fotowoltaiczne chronią nasz klimat i to jest bezsporne. Niestety Polska przoduje w rankingach europejskich zanieczyszczenia powietrza, a my wszyscy odczuwamy mocne zanieczyszczenie powietrza w naszych miastach i wsiach – zwłaszcza zimą. To musimy razem zmienić. Robimy to nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń

Parki fotowoltaiczne nie są jedynie dobre dla naszego klimatu i nie są martwą przestrzenią. Tu często tworzy się cenne siedlisko dla rzadkich roślin, owadów, ptaków i małych zwierząt. Długotrwały stan spoczynku gleby bez użycia chemicznych pestycydów zwiększa wartość gleby, a wody gruntowe są chronione przed szkodliwym wnikaniem azotanów. Parki słoneczne tworzą ekologiczną wartość dodaną w ciągu zaledwie kilku lat, zwłaszcza tam, gdzie wcześniej prowadzono intensywne rolnictwo.

Park fotowoltaiczny się opłaca – na wiele sposobów. Dochody z dzierżawy i dochody z podatków poprawiają stan kasy gminy oraz jej mieszkańców. A na terenie wokół inwestycji pojawiają się atrakcyjne zlecenia dla regionalnych firm, np. w zakresie montażu, konserwacji czy pielęgnacji krajobrazu.

Dzięki parkom słonecznym energia elektryczna może być wytwarzana tam, gdzie jest potrzebna: tuż za progiem. Dzięki parkowi fotowoltaicznym w sąsiedztwie energia przyjazna dla klimatu trafia do Twojego domu bez długich objazdów, niezależnie od tego, z którym dostawcą energii elektrycznej masz podpisaną umowę.