Zapraszamy do współpracy!

Chcesz wydzierżawić powierzchnię pod systemy fotowoltaiczne?

W takim razie zawrzyj umowę ze nami i rozpocznijmy współpracę, aby wnieść ważny wkład w ochronę przyrody i klimatu.

Przyjazna dla klimatu, przyjazna dla środowiska, niedroga: energia słoneczna oferuje ogromny potencjał zasilania w Polsce. Dzięki parką fotowoltaicznym na większych otwartych przestrzeniach energia elektryczna przyjazna dla naszego klimatu. Szczególnie nadają się do tego tereny zielone i orne na obszarach o niekorzystnych warunkach rolniczych, wzdłuż autostrad lub linii kolejowych. Jako długoterminowe, bezpieczne źródło dochodu, fotowoltaika wzmacnia lokalne obszary wiejskie poprzez opłaty za dzierżawę terenu oraz dochody z podatków dla gmin.

Wydzierżawiamy grunty na terenie całego kraju oraz wdrażamy parki fotowoltaiczne na odpowiednich otwartych przestrzeniach – uczciwie – po partnersku.